Przejdź do treści
dr Anna Dziurny
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Ekonomii Menedżerskiej
E-mail: a.dziurny@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-9190-8086

Doktor nauk społecznych. Głównym obszarem zainteresowań są innowacje w organizacjach, innowacje produktowe oraz procesowe, jak również analiza i funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz prognozowanie gospodarcze.

 • prognozowanie w logistyce

dr Dariusz Filip
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Finansów
E-mail: d.filip@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-6905-1004

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja: finanse. Obszar zainteresowań naukowych koncentruje się wokół oceny efektywności gospodarowania aktywami instytucji finansowych. Autor licznych publikacji w polskich, jak i zagranicznych czasopismach, m.in. “Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance”, “Baltic Journal of Economics”, “Prague Economic Papers”, “Financial Assets and Investing”.

 • Fundusze inwestycyjne

dr Magdalena Hryniewicka
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Ekonomii
E-mail: m.hryniewicka@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-6851-4444

Od 2008 r. dr nauk ekonomicznych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych (zarówno w języku polskim jak i angielskim), wykładowca akademicki. W 2009 r. ukończyła podyplomowe studia w Zakresie Metodologii Badań w Naukach Ekonomicznych. W latach 2008-2014 była pracownikiem Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKiK) w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Będąc członkiem zespołów badawczych zarówno na gruncie teoretycznym jak i praktycznym brała udział w przygotowywaniu ekspertyz na zlecenia Ministerstw czy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Prowadziła szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. W latach 2014-2022  ekspert projektów unijnych współpracujący z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Moje zainteresowania badawcze od początku pracy naukowej są związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Aktualnie kontynuując dotychczasowe zainteresowania naukowo-badawcze, zajmuje się różnymi aspektami działalności podmiotów gospodarczych, przede wszystkim sektora MSP. W praktyce odejmuję szeroką tematykę z zakresu: instytucji otoczenia biznesu, zatrudnienia tymczasowego i sezonowego, obszarów związanych z relacjami pracownik-przełożony, przestępstw gospodarczych, finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw (z funduszy unijnych), konkurencyjności polskiej gospodarki (w tym także przedsiębiorstw) czy przedsiębiorczości kobiet. Przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania jest rozwój przedsiębiorstw, poszukiwanie środków zewnętrznych (przede wszystkim unijnych) na ten proces, związane z nim szanse oraz zagrożenia. Moje zainteresowania naukowe są ściśle związane z problemami praktyki gospodarczej i znajdują wyraz w realizowanych badaniach: statutowych, ekspertyzach, grantach. Wynikające z nich rezultaty są przedmiotem rozważań na łamach artykułów naukowych, rozdziałów w publikacjach książkowych, ale także referatów na konferencjach oraz seminariach. Swoją aktywność naukową łączę nieustannie z praktyką gospodarczą w postaci działalności eksperckiej a jej efekty przekładam na podnoszenie jakości działalności dydaktycznej.


dr Dariusz Karaś
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Ekonomii Menadżerskiej
E-mail: dariusz.karas@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-0883-1944

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Realizował wizyty i staże naukowe na wielu europejskich uczelniach w: Hiszpanii (Universidad Nacional de Educacion a Distancia en Madrid, Universidad de Castilla La Mancha en Cuenca), Holandii (Erasmus University Rotterdam, University of Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam), Anglii (Coventry University), Szkocji (The University of Edinburgh), Francji (University of Bordeaux, Université Paris Dauphine), Niemczech (RWTH Aachen University), Włoszech (Lake Como School of Advances Studies in Campione d’Italia, Università degli Studi di Palermo) oraz Portugalii (Research Unit on Complexity and Economics at School of Economics and Management of the Universidade de Lisboa).

Posiada 2 kyu (brązowy pas II) w karate shotokan i 5 kyu (żółty pas) w judo.

 • eksploatacja zasobów naturalnych
 • eksperymenty ekonomiczne
 • kartele
 • nierówności społeczno-ekonomiczne
 • zachowania konsumentów na rynku
 • ekonomiczne skutki starzejącego się społeczeństwa

dr inż. Piotr Komorowski
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Finansów
E-mail: p.komorowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-4731-271X

Ekonomista, finansista, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, inżynier. Wykształcenie otrzymał na Politechnice Gdańskiej, w Fachhochschule Stralsund, Ecole Supérieure de Commerce de Rouen i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał głownie w instytucjach bankowych w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Od około 5 lat współpracuje z podmiotami z sektora MSP i NGO. Pracę naukową rozpoczął w Instytucie Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Od 2014 roku jest adiunktem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Główne obszary
zainteresowań naukowych wiążą się z tematyką globalnych rynków finansowych, bankowości oraz finansów przedsiębiorstw. Autor kilkunastu artykułów naukowych i współautor kilkunastu monografii.

 • makro finanse
 • bezpieczeństwo finansowe
 • kryzys
 • finanse przedsiębiorstwa
 • bankowość
 • rynki finansowe

dr Jolanta Pakulska
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Finansów
E-mail: j.pakulska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-8605-2295

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych.

W badaniach naukowych zajmuje się problematyką związaną z ochroną środowiska, m.in. gospodarowaniem zasobami środowiska, ekonomicznymi problemami ochrony środowiska, jak również innowacjami ekologicznymi. Ochronę środowiska postrzega w powiązaniu z różnymi aspektami życia gospodarczego.


dr Dariusz Prokopowicz
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Ekonomii Menadżerskiej
E-mail: d.prokopowicz@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-6383-916X

Międzynarodowy Instytut Innowacji – Kierownik Zakładu Innowacji.

W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim problematyką zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy efektywności funkcjonowania rynków finansowych, rozwoju bankowości internetowej, cyberbezpieczeństwa, marketingu internetowego, postkeynsowskiej polityki społeczno-gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, green economy oraz zastosowań analizy sentymentu danych social media w marketingu, technologii Przemysł 4.0, w tym Big Data Analytics, Machine Learning itd. w procesach gospodarczych, analityki Business Intelligence w analizie fundamentalnej i zarządzaniu przedsiębiorstwem.


dr Adrian Sadłowski
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Ekonomii
E-mail: a.sadlowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-2969-4926

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (2006) i Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni (2008). Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach krajowego programu mobilności studentów „MOST”. Posiada dyplom niemieckiej uczelni Fachhochschule Kiel (Fachbereich Wirtschaft). Studia doktoranckie ukończył w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2018 r. Doświadczenie zawodowe zdobył w sektorze prywatnym i publicznym. W 2015 r. odbył staż zagraniczny w Urzędzie Kanclerskim w Berlinie. Autor około 40 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz kilku rozdziałów w monografiach. Recenzent artykułów w kilkunastu czasopismach naukowych – polskich (m.in. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej – Problems of Agricultural Economics, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists) i zagranicznych (m.in. Economies, Agricultural Economics – Zemědělská ekonomika, Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal). Autor ekspertyz dla Senatu RP. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Na UKSW od 2019 r. W latach 2020–2022 kierownik kierunku ekonomia menedżerska (studia II stopnia).

 • ekonomika rolnictwa
 • interwencjonizm państwowy
 • makroekonomia
 • polityka rolna
 • zrównoważony rozwój

dr Bartosz Stachowiak
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Ekonomii Menadżerskiej
E-mail: b.stachowiak@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-2657-9332

W Departamencie Badań i Rozwoju PGNiG podkreślił, że w kwestii wodoru musimy zejść na ziemię, a nawet pod ziemię. W opinii eksperta w transporcie natomiast już teraz ważną rolę mogą odgrywać silniki o wewnętrznym spalaniu używające wodoru jako paliwa.

Chodzi mi oczywiście o magazynowanie – podkreślił. – W Polsce taki projekt magazynowania energii w kawernach solnych prowadzi PGNiG. Dalej: skoro już magazynujemy surowiec to trzeba też go gdzieś dalej transportować. I tutaj wchodzi synergia z sektorem gazowniczym, czyli przesyłanie wodoru istniejącą infrastrukturą gazowniczą. To jest ciekawa perspektywa, jednak pytaniem otwartym pozostaje, czy ekonomiczna – zastanawiał się dr Bartosz Stachowiak.

 • przewaga konkurencyjna podmiotów gospodarczych

dr Agnieszka Wikarczyk
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Finansów
E-mail: a.wikarczyk@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-1919-3098


Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca akademicki i pracownik Instytutu Ekonomii i Finansów w UKSW (wcześniej Katedry Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Logistyki UTH w Warszawie). Promotor ponad 200 prac licencjackich i magisterskich z obszaru rachunkowości. Autorka i współautorka artykułów i publikacji (związanych z obszarem jej zainteresowań i działalności dydaktycznej) obejmujących: finanse (w tym przedsiębiorstwa i osobiste), rachunkowość finansową, bankową, zarządczą i osłonową oraz analizę finansową.

 • rachunkowość finansowa i zarządcza
 • rachunkowość bankowa
 • finanse przedsiębiorstw
 • analiza finansowa

dr Wanda Wojas
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Finansów
E-mail: w.wojas@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-6701-4691

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk ekonomicznych. Zatrudniona  na  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 2017 r., na stanowisku adiunkta. Pracownik naukowo – dydaktyczny. Członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Odznaczona srebrną i złotą odznaką „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Doświadczenie praktyczne – wieloletnia praca na stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej i badanie sprawozdań finansowych różnorodnych podmiotów- wykorzystywane w kształceniu studentów UKSW.

 • polski system podatkowy
 • rachunkowość finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN
 • rachunkowość podatkowa
 • międzynarodowe wzorce rachunkowości

dr Adam Zając
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Finansów
E-mail: a.zajac@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-8511-8117

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. W pracy naukowej specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw i bankowości. Autor lub współautor publikacji z zakresu finansów, bankowości, gwarancyjnych instrumentów finansowych. Posiada doświadczenie dydaktyczne zdobyte w publicznych i prywatnych jednostkach naukowych, prowadził zajęcia między innymi z mikroekonomii, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw. Zawodo związany z sektorem bankowym, w trakcie swojej dotychczasowej kariery realizował projekty związane m.in. z wdrażaniem instrumentów finansowych w instytucjach finansowych, analiz sektorowych oraz projektowaniem procesów związanych z zarządzaniem relacją z klientem i wsparciem procesów sprzedażowych.

 • finanse przedsiębiorstw
 • instrumenty wsparcia działalności przedsiębiorstw
 • ekonomia energii