Przejdź do treści
prof. zw. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
Nr ORCID: 0000-0002-4599-7313
Specjalność: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych
Nagrody:
Nagroda Ministra Środowiska 2004
Nagroda Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1994
Stanowiska:
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1992-1998)

Prowadził badania w zakresie ekonomii zaopatrzenia w wodę i ochrony wód. Opracował metodę określania efektu środowiskowego uzyskanego dzięki oczyszczaniu ścieków. Równocześnie badał możliwości stosowania wskaźników wykorzystania zasobów do oceny systemu zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Ważną częścią tych badań były prace związane z wykorzystaniem wskaźnika śladu wodnego, prowadzone we współpracy z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem na Ukrainie.


prof. zw. dr hab. inż. Marek Lisiecki
Nr ORCID: 0000-0003-0080-6664
Specjalność: Zarządzanie jakością
Stanowiska:
Kierownik Katedry Ekonomii Menedżerskiej UKSW (2019-2020)
Kierownik Katedry Zarządzania UKSW (2017-2019)
Kierownik Zakładu Metod Matematycznych, Zarządzania i Prawa UKSW (2014-2017)
Dyrektor Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL

Wypromował 9 doktorów oraz ponad 2000 magistrów, inżynierów i licencjatów.


prof. zw. dr hab. Zenon Stachowiak
Nr ORCID: 0000-0001-8842-7743
Specjalność: Ekonomia instytucjonalna
Stanowiska:
Kierownik Katedry Ekonomii UKSW (2017-2023)
Kierownik Zakładu Mikroekonomii, Makroekonomii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego UKSW (2014-2017)

Profesor zwyczajny, wcześniej wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Należy do ścisłej czołówki specjalistów w dziedzinie ekonomiki obrony, prowadził badania naukowe w obszarze teorii i praktyki makro- i mikroekonomii oraz finansów, z ukierunkowaniem na relacje zachodzące pomiędzy gospodarką narodową a systemem obronnym państwa.