Przejdź do treści

Redakcja naukowa: Włodzimierz Okrasa

Tytuł: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Wydawnictwo:  UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 338
Rok wydania: 2017

Autorka: Izabela Bukalska

Tytuł: Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 222
Rok wydania: 2017

Redakcja naukowa: Tomasz M. Korczyński

Tytuł: Współczesne problemy socjologii wiedzy. W 80-lecie „Ideologii  i utopii” Karla Mannheima

Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa

Objętość: ss. 215
Rok wydania: 2017

Redakcja naukowa: Olga A. Kotowska-Wójcik i Marta Luty-Michalak

Tytuł: Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog – praktyka – nauka

Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa

Objętość: ss. 332
Rok wydania: 2017

Redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska

Tytuł: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności t. 3

Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa

Objętość: ss. 241
Rok wydania: 2017

Redakcja naukowa: Jolanta Łodzińska, Sławomir H. Zaręba i Marcin Zarzecki

Tytuł: Powołanie jako imperatyw zawodowy. Etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych

Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa

Objętość: ss. 252
Rok wydania: 2017

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Maria Sroczyńska

Tytuł: Kościoły. Religie. Kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 362
Rok wydania: 2017

Autor: Jarosław Koral

Tytuł:  Procesy przemian społeczno-obyczajowych na ziemi świebodzińskiej po 1945 r.

Wydawnictwo: Sowa-Druk – Warszawa

Objętość: ss. 248
Rok wydania: 2017

Redakcja naukowa:  Anna Linek i Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Mozaika coolturalna. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2016

Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa

Objętość: ss. 187
Rok wydania: 2017