Przejdź do treści

Zespół pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW tworzą doświadczeni badacze i dydaktycy, którzy starają się na swoich zajęciach przekazać studentom zarówno wiedzę teoretyczną (np. teorie socjologiczne), jak i umiejętności praktyczne (metodologia badawcza, analizowanie danych). Dzięki temu studenci nabywają nie tylko wiedzę ekspercką z socjologii, ale również kompetencje społeczne – wrażliwość humanistyczną, gotowość do dyskusji i umiejętność interpretacji otaczającej rzeczywistości.

Znaczącym atutem naszego Instytutu jest dobrze wykształcona i sprawna kadra naukowa, dydaktyczna oraz administracyjna. Trzon pracowników Instytutu stanowią 3 osoby z tytułem naukowym profesora, 10 osób w stopniu naukowym doktora habilitowanego – profesora uczelni, 1 osoba w stopniu naukowym doktora habilitowanego, 15 osób w stopniu naukowym doktora oraz 3 osoby z tytułem zawodowym magistra. 

Poniżej, w ramach poszczególnych kategorii, prezentujemy wizytówki pracowników Instytutu.