Przejdź do treści

Autorzy:  Marcin Zarzecki, Krystyna Poznańska, Paweł Matuszewski, Andrzej Rudowski

Tytuł: Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi. Raport z badania pt. Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu

Wydawnictwo: Biuro ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej – Warszawa

Objętość: ss. 148
Rok wydania: 2012

Autorzy:  Marcin Zarzecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka oraz zespół GfK Polonia 

Tytuł: Zawody przyszłości – technik elektronik. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w województwie łódzkim

Wydawnictwo: GfK Polonia – Warszawa

Objętość: ss. 38
Rok wydania: 2012

Autorzy:  Marcin Zarzecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka oraz zespół GfK Polonia 

Tytuł: Zawody przyszłości – technik mechanik. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w województwie łódzkim

Wydawnictwo: GfK Polonia – Warszawa

Objętość: ss. 40
Rok wydania: 2012

Autorzy:  Marcin Zarzecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka oraz zespół GfK Polonia 

Tytuł: Zawody przyszłości – technik mechatronik. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w województwie łódzkim

Wydawnictwo: GfK Polonia – Warszawa

Objętość: ss. 42
Rok wydania: 2012

Autor: Justyna Kurtyka-Chałas

Tytuł: Osobowościowo-aksjologiczne aspekty rozwoju młodzieży

Wydawnictwo: Polihymnia – Lublin

Objętość: ss.  224
Rok wydania: 2012

Autor: Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne

Wydawnictwo: Pobitno Oficyna – Warszawa-Rzeszów 

Objętość: ss. 535
Rok wydania: 2012

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Lokalna wspólnota wyobrażona. Warszawa i jej mieszkańcy 2010

Wydawnictwo: KONTRAST – Warszawa

Objętość: ss. 236
Rok wydania: 2012

Redakcja naukowa:  Rafał WiśniewskiMałgorzata Szupejko

Tytuł: Horyzonty kultury. Pomiędzy ciągłością a zmianą

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 488
Rok wydania: 2012

Autorzy: Włodzimierz Okrasa, Jan Herbst

Tytuł: Rodzaje uczestnictwa. Instytucje społeczne Kościoła i jednostki parafialne w świetle badań statystyczno-socjologicznych 

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 124
Rok wydania: 2012

Redakcja naukowa: Władysław Majkowski, Urszula Bejma

Tytuł: Emil Durkheim – badacz i inspirator

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 512
Rok wydania: 2012