Przejdź do treści
mgr Karolina Dłuska
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: k.dluska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-5024-3412

 • relacje państwo-Kościół
 • obecność Kościoła w życiu publicznym

 • Nauka o państwie i polityce (ćwiczenia)
 • System polityczny RP (ćwiczenia i konwersatorium)
 • Komunikowanie społeczne (konwersatorium)

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Artykuły w czasopismach:

 • Dłuska, Związek publicznej obecności Kościoła w Polsce z preferencjami wyborczymi elektoratu w 2011 roku, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 2019, nr 23 (301), s. 72-92.
 • Dłuska, Laicyzm: punkt docelowy czy ślepa uliczka?, NURT SVD 2019, nr 1/2019, s. 150-160.
 • Dłuska, Kościół – aktor w przestrzeni publicznej i sferze politycznej, NURT SVD 2018, nr 2/2018, s. 199-214.
 • Dłuska, Nauka religii w szkole publicznej – kościelny przywilej czy służba demokracji?, NURT SVD 2017, nr 2/2017, s. 336-353.

 

Artykuły w pracach zbiorowych:

 • K. Dłuska, Relacje państwo – Kościół. Kontynuacja myśli nauczyciela, w: B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski (red.), Wolność wieczne wyzwanie, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 149-155.

dr Patrycja Laszuk
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: p.rutkowska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-0339-8013

 • ochrona zabytków
 • konflikty zbrojne
 • międzynarodowe prawo humanitarne

 • Europa w stosunkach międzynarodowych
 • Kompozycja pracy naukowej
 • Fundusze strukturalne
 • Historia integracji europejskiej
 • III sektor w Polsce i na świecie
 • Komunikowanie społeczne
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • Partie i systemy partyjne – ćw.
 • Praktyki zawodowe