Przejdź do treści

Redakcja naukowa: Katarzyna Uklańska i Olga A. Kotowska-Wójcik

Tytuł: Kobiece i męskie konteksty życia

Wydawnictwo: RYS – Poznań

Objętość: ss. 180
Rok wydania: 2020

Redakcja naukowa: Jolana Łodzińska, Justyna Kurtyka-Chałas i Agata Rozalska

Tytuł: Problemy społeczne w mieście. Analiza wybranych zagadnień

Wydawnictwo: Adam Marszałek – Toruń

Objętość: ss. 282
Rok wydania: 2020

Autor: Tomasz M. Korczyński

Tytuł: Uwięzieni. Pisarze a Trzecia Rzesza – perspektywa konstruktywistycznej socjologii literatury

Wydawnictwo:  UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 242
Rok wydania: 2020

Autorki: Martyna Kawińska, Joanna Wróblewska-Skrzek i Anna Linek

Tytuł:  Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? tom 1: Młodzież akademicka w dobie pandemii o związkach, intymności i więziach rodzinnych

Wydawnictwo: RYS – Poznań

Objętość: ss. 162
Rok wydania: 2020

Autorzy: Sławomir H. Zaręba, Wojciech Klimski i Maria Sroczyńska

Tytuł: Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? tom 2: Młodzież akademicka w dobie pandemii o religii, duchowości i moralności

Wydawnictwo: RYS – Poznań

Objętość: ss. 138
Rok wydania: 2020

Autorzy: Katarzyna Uklańska, Olga A. Kotowska-Wójcik i Marcin Choczyński

Tytuł: Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? tom 3: Młodzież akademicka w dobie pandemii o sensie życia, relacjach i planach życiowych

Wydawnictwo: RYS – Poznań

Objętość: ss. 138
Rok wydania: 2020

Autor: Magdalena Marocka

Tytuł: Działać u siebie. Społeczności lokalne wobec idei samorządności

Wydawnictwo: Muzeum Niepodległości – Warszawa

Objętość: ss. 154
Rok wydania: 2020

Redakcja naukowa: Maria Sroczyńska i Anna Linek

Tytuł: Szkice z socjologii emocji t.1. Społeczne konteksty współbycia i intymności 

Wydawnictwo:  UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 297
Rok wydania: 2020

Redakcja naukowa:  Sławomir H. Zaręba i Marcin Zarzecki

Tytuł: Between Construction and Deconstruction of the Universes of Meaning. Research into the Religiosity of Academic Youth in the Years 1988-1998-2005-2017

Wydawnictwo:  Peter Lang Publishing Group – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien

Objętość: ss. 230
Rok wydania: 2020

Autorki: Anna Linek i Joanna Wróblewska-Skrzek

Tytuł: Ojciec współczesny – na skrzyżowaniu oczekiwań i rzeczywistości. Tom 2: Między ideałem a codziennością – mężczyzna w nowej roli

Wydawnictwo:  RYS – Poznań

Objętość: ss. 146

Rok wydania: 2020

Autorki: Olga A. Kotowska-Wójcik i Marta Luty-Michalak

Tytuł: Ojciec współczesny – na skrzyżowaniu oczekiwań i rzeczywistości. Tom I: Między rodziną a pracą – w poszukiwaniu czasu

Wydawnictwo: RYS – Poznań

Objętość: ss. 154
Rok wydania: 2020

Autor: Marcin Choczyński

Tytuł: Postawy wobec Żydów wyrażone w narracjach warszawskich seniorów. Studium socjologicznej analizy dyskursu

Wydawnictwo: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych (TAiWPN) UNIVERSITAS – Kraków

Objętość: ss. 404
Rok wydania: 2020

Autorki: Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska

Tytuł: Personalistyczna wizja starości

Wydawnictwo: Pallottinum – Poznań

Objętość: ss. 234
Rok wydania: 2020

Redakcja naukowa: Krzysztof Wielecki i Klaudia Śledzińska

Tytuł: The relational theory of society

Seria: Archerian Studies vol. 2

Wydawnictwo: Peter Lang – Berlin

Objętość: ss. 236
Rok wydania: 2020