Przejdź do treści

Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski, Tomasz Kukołowicz, Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska, Marlena Modzelewska, Kamila Węglarska, Marcin Zarzecki

Tytuł: O 11 listopada pewnego roku. Świętowanie stulecia odzyskania niepodległości w ujęciu socjologicznym

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury – Warszawa

Objętość: ss. 266
Rok wydania: 2019

Autor: Kinga Lendzion

Tytuł: Dwa języki – dwa światy. Język francuski i malgaski w edukacji szkolnej na Madagaskarze

Wydawnictwo:  UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 282
Rok wydania: 2019

Autor: Tomasz M. Korczyński

Tytuł: Kiedy dom zaczyna płonąć. Swój, obcy, wróg w Trzeciej Rzeszy – perspektywa konstruktywistycznej socjologii wiedzy

Wydawnictwo:  Katedra – Gdańsk

Objętość: ss. 502
Rok wydania: 2019

Redakcja naukowa: Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Marta Luty-Michalak, Agata Rozalska i Bartosz H. Olszewski

Tytuł: Niepokój społeczny: wyobrażenia i problemy

Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa

Objętość: ss. 209
Rok wydania: 2019

Autorki: Anna Linek i Justyna Kurtyka-Chałas

Tytuł: Rodzina przed lustrem. Analiza codziennych problemów z perspektywy matek i ojców

Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa i Wydawnictwo Rys – Poznań

Objętość: ss. 136
Rok wydania: 2019

Autorki:  Marta Luty-Michalak i Olga Kotowska-Wójcik

Tytuł: Women – Between the Public and Private Spheres of Life

Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne – Warszawa

Objętość: ss. 179
Rok wydania: 2019

Redakcja naukowa: Andrzej Wójtowicz i Wojciech Klimski

Tytuł: Pluralizm religijny i odmiany ezoteryzmu

Wydawnictwo: UKSW – Warszawa

Objętość: ss. 168
Rok wydania: 2019