Przejdź do treści
dr hab. Second Bwanakare, prof. uczelni
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Ekonomii
E-mail: s.bwanakare@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-0574-1302

 • Na UKSW od 2021 roku.
 • Habilitacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, nauki społeczne (2020)
 • Doktorat: Uniwersytet Warszawski, Wydział Ekonomii, ekonomia (1995)
 • Absolwent: Szkoła Głowna Planowania i Statystyki (obecnie SGH), Wydział Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki (1990)

 • Metodologiczne podejście do modelowania złożonych systemów społeczno-gospodarczych w oparciu o metody statystyczne i ekonometryczne.
 • Ekonometria nieekstensywnej entropii.

dr hab. Adam Koronowski, prof. uczelni
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Finansów
E-mail: a.koronowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-3418-5456

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Epistemologia, aksjologia i ideologia w ekonomii; przypadek funkcji Cobba-Douglasa, Ekonomista nr 5/2020

Rational microeconomic decisions and its non-optimal macroeconomic outcomes; the role for social institutions, JFMS nr 39 (2019), December 2019

Czy niski udział płac w PKB prowadzi do stagnacji?; hipoteza niedostatecznego popytu konsumpcyjnego, Gospodarka Narodowa nr 4/2018

Technological Progress and Unemployment: Luddism and Beyond, Gospodarka Narodowa nr 4/2016

Uwagi krytyczne w sprawie nowych reguł restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, w: Teoretyczny i praktyczny wymiar nowej ekonomii instytucjonalnej, praca zbiorowa pod red. St. Rudolfa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce

Dual Currency System as a Solution to the Eurozone Crisis, Gospodarka Narodowa nr 2/2014

Salda Target2 w Eurosystemie: ich źródła, skutki i perspektywy rozwiązania problemu, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula nr 36/2014

Kwadratura euro, monografia książkowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2013

Dual-Currency System as a Way to Relieve the Crisis of Some Euro Zone Countries, w: Exchange Rates in Developed and Emerging Markets: Practices, Challenges and Economic Implications, red. Mohsen Bahmani-Oskooee, Nova Publishers, USA, 2013

Estonian and Hungarian economic policies before and during the crisis; virtue unrewarded and profligacy unpunished, Research in World Economy, Vol. 3, No. 1, March 2012, Sciedupress, Kanada, 2012

Credibility Crisis in the European Union: Fiscal or Balance of Payments Crisis?, w Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future, red. L. Lacina, P. Rozmahel, A. Rusek, Martin Striz Publishing, Czechy, 2011

 • makroekonomia
 • polityka gospodarcza
 • polityka pieniężna
 • systemy walutowe
 • strefa euro

dr hab. Piotr Zawada, prof. uczelni
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Instytut: Ekonomii i Finansów
Katedra: Ekonomii Menedżerskiej
E-mail: p.zawada@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-2817-9578

W ramach pełnionych obowiązków w firmach, w których pracował, miał możliwość zapoznać się z procedurami obowiązującymi w korporacjach, a także zdobyć niezbędne doświadczenie związane z prowadzeniem przedsiębiorstw różnej wielkości, z różnych obszarów biznesowych. Za szczególnie ważne uznać należy fakt, że z sukcesem przeprowadził restrukturyzację dwóch przedsiębiorstw z branży chemicznej, za co został dwukrotnie nagrodzony Gazelą Biznesu. W czasie swojej pracy odpowiadał za realizacje kilku projektów badawczo-rozwojowych, finansowanych ze środków publicznychPosiada doświadczenie i wiedzę z zakresu ekonomii i  zarządzania przedsiębiorstwami, które stały się podstawą awansu na samodzielne stanowisko naukowe. Posiada doświadczenie w zakresie zakładania działalności gospodarczej, analiz marketingowych i sporządzania stosownych strategii rozwoju, oceny ryzyka działalności biznesowej, zarządzania innowacjami w organizacji i rozwiązywania konfliktów w organizacji. Prowadzi szkolenia i wykłady związane z zarządzaniem posiadanymi zasobami ludzkimi,  bilansem kapitału ludzkiego i zarządzaniem projektami unijnymi. Od 7 lat zarządza działami odpowiedzialnymi za realizacje w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR S.A.), projektów krajowych i międzynarodowych, a także zajmuje się koordynacją działań związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych (inwestycje, dotacje, prace badawczo-wdrożeniowe, tworzenie infrastruktury B+R). Posiada doświadczenie związane z pracą w projekcie pilotażowym, z oceny biznesplanów, podmiotów typu start-up. Jest współautorem książki wydanej w 2018 r., traktującej o przedsiębiorstwach typu start-up, a także autorem artykułów naukowych o tej tematyce.

 • Ekonomia społeczna
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim