Przejdź do treści

Wpływ społeczny

Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – czyli wpływ badań na świat zewnętrzny, poza akademią.

Wprowadzenie kryterium „wpływu społecznego” jest jedną z największych zmian w polskim systemie ewaluacji nauki i wywodzi się z anglosaskiej kultury akademickiej.

dr Anna Dziurny
Ekspert rynku pracy i logistyki
Monitorowanie i prognozowanie sytuacji na rynku pracy oraz formułowanie rekomendacji dla Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
Konferencja „Polski rynek pracy w perspektywie najbliższych lat” 2021

dr Dariusz Filip
Ekspert funduszy inwestycyjnych
Biegły sądowy z zakresu finansów i rachunkowości.

dr Dariusz Karaś
Ekspert analiz finansowo-ekonomicznych i zachowań konsumenckich
Przygotowanie dla Urzędów Marszałkowskich arkuszy kalkulacyjnych do analizy finansowo-ekonomicznej projektów finansowych z funduszy unijnych, sporządzenie wytycznych dla planów inwestycyjnych i studiów wykonalności, opracowanie metodologii wyliczania kosztów ryczałtowych, weryfikacja pomocy publicznej oraz znajdowania się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

dr inż. Piotr Komorowski
Ekspert bankowości i kryzysów finansowych
Gość audycji „Rządy Pieniądza” w Polskim Radiu:
2022.02.10
2021.05.14
2021.04.20

dr Adrian Sadłowski
Ekspert polityki rolnej
Komentarz dla mediów zagranicznych dotyczący reformy Wspólnej Polityki Rolnej:
Emerging Europe

Ekspertyza dla Senatu RP w sprawie skutków transportu ukraińskiego zboża przez terytorium Polski:
Senat RP

dr Bartosz Stachowiak
Ekspert paliw przyszłości
Zespół opracowujący porozumienie wodorowe pod auspicjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Konferencja „Czas na wodór” 2019