Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Poniżej prezentujemy skrócone wizytówki pracowników badawczo-dydaktycznych naszego Wydziału.

Aby przejść do pełnej wizytówki należy kliknąć miniaturkę fotografii danego pracownika.

Można także skorzystać z zamieszczonej wyszukiwarki alfabetycznej.

WYSZUKAJ PRACOWNIKA

Profesorowie zwyczajni

Piotr Mazurkiewicz

Tytuł: ks. prof. dr hab.
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: polityka i religia

Włodzimierz Okrasa

Tytuł: prof. dr hab.
Dyscyplina: nauki o socjologiczne
Obszar badań: metodologia nauk i naukoznawstwo

Konrad Raczkowski

Tytuł: prof. dr hab.
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: systemy podatkowe

Zenon Stachowiak

Tytuł: prof. dr hab.
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: ekonomika obrony

Zbigniew Stawrowski

Tytuł: prof. dr hab.
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: myśl polityczna

Janusz Węgrzecki

Tytuł: ks. prof. dr hab.
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: aksjologiczne podstawy polityki

Andrzej Wójtowicz

Tytuł: prof. dr hab.
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia ogólna

Sławomir H. Zaręba

Tytuł: ks. prof. dr hab.
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia religii

Radosław Zenderowski

Tytuł: prof. dr hab.
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: stosunki międzynarodowe

Profesorowie uczelni

Piotr Bajda

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: transformacja w Europie Środkowej po 1989 r.

Janusz Balicki

Tytuł: ks. dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: teorie demograficzne, polityka imigracyjna i azylowa UE

Piotr Broda-Wysocki

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: polityka społeczna

Marek Butrym

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań:

Second Bwanakare

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: ekonometria

Krzysztof Cebul

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: bezpieczeństwo państwa, metodologia badań społecznych

Jarosław Drozd

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: polityka międzynarodowa

Michał Gierycz

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: polityka i religia

Paweł Kaczorowski

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: teoria państwa i teoria polityki

Tadeusz Kamiński

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: polityka społeczna

Adam Koronowski

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: makroekonomia

Jolanta Łodzińska

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia zdrowia

Zbigniew Mikołajczyk

Tytuł: mł. insp. w st. sp. dr hab. prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie
Obszar badań: kryminalistyka, kryminologia

Andrzej Rudowski

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: systemy partyjne w Polsce i w Europie

Anna Skolimowska

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: teoria i metodologia w studiach europejskich

Sławomir Sowiński

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: relacje państwo-Kościół, etyka polityczna

Maria Sroczyńska

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia religii i wychowania

Mikołaj Szołtysek

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: historyczna socjologia rodziny

Krzysztof Wielecki

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: makrosocjologia

Rafał Wiśniewski

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia kultury

Artur Wysocki

Tytuł: ks. dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia religii, Chiny

Piotr Zawada

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia ekonomiczna

Agnieszka Zduniak

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia religii i kultury

Adiunkci

Elżbieta Bojanowska

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: gerontologia i polityka społeczna

Monika Brzezińska

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: pozycja i rola RFN

Izabela Bukalska

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia kultury

Piotr Burgoński

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: europejska polityka równościowa

Anna Dziurny

Tytuł: dr
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: logistyka

Dariusz Filip

Tytuł: dr
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: fundusze inwestycyjne

Marek Jarentowski

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: instytucje polityczne

Łukasz Kaczmarczyk

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji / ekonomia i finanse
Obszar badań: kultura i gospodarka

Dariusz Karaś

Tytuł: dr
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: ekonometria, teoria gier

Martyna Kawińska

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia małżeństwa i rodziny

Grzegorz Kęsik

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: samorząd terytorialny

Wojciech Klimski

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: instytucje religijne

Piotr Komorowski

Tytuł: dr inż.
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: bezpieczeństwo finansowe

Kinga Lendzion

Tytuł: dr hab.
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia edukacji i rozwoju

Anna Linek

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia rodziny

Jolanta Pakulska

Tytuł: dr
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: ochrona środowiska

Kazimierz Pawlik

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: administracja publiczna

Małgorzata Pawlus

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: polityka ludnościowa

Dariusz Prokopowicz

Tytuł: dr
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: ekonomika i organizacja przedsiębiorstwem

Bartosz Rydliński

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: współczesna lewica

Adrian Sadłowski

Tytuł: dr inż.
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: ekonomika rolnictwa

Mariusz Sulkowski

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: polityka i religia, Islam

Katarzyna Uklańska

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia edukacji i wartości

Wanda Wojas

Tytuł: dr
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: rachunkowość

Adam Zając

Tytuł: dr
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Obszar badań: ekonomia energii

Marcin Zarzecki

Tytuł: dr
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: metodologia badań społecznych

Asystenci

Monika Bukowska

Tytuł: mgr
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: myśl społeczna

Karolina Dłuska

Tytuł: mgr
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: relacje państwo-Kościół

Patrycja Laszuk

Tytuł: mgr
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: konflikty zbrojne, ochrona zabytków

Agata Rozalska

Tytuł: mgr
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia sztuki i miasta

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content